Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Tid

Bruksskolan, Flen · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Målet med det härarbetet är: du skall kunna enheterna för år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Tid