Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Naturen på vintern.

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Vad händer i naturen på vintern? Hur kan djuren hålla sig varma i kylan? Hur klarar växterna vintern? Hur hittar djuren mat på vintern? Detta och en hel del annat ska du få arbeta med i det här arbetsområdet.

MÅLEN

När du har arbetat med det här området ska du...

 • kunna namn på några arter i närmiljön
 • kunna ge exempel på hur olika växter klarar vintern
 • kunna ge exempel på hur olika djur klarar vintern
 • kunna ge exempel på hur olika djur hittar mat på vintern
 • kunna förklara hur olika djur kan hålla sig varma i kylan 
 • kunna förklara begrepp som t.ex. dvala, ide, stannfågel

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

 • dokument på classroom
 • se på filmer 
 • läsa faktatexter från olika läroböcker och internetsidor t.ex.Koll på NO åk 4 
 • lära nya ord och begrepp
 • göra egna faktatexter om olika arter
 • arbeta enskilt-i par och diskussioner i klassen

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback