Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

Intervju språket

Sandrosens föräldrakooperativ, Unikum Piloter HT17 · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Enskilda intervjuer om språket.

Syfte: Ta reda på barnets förkunskap och nyfikenhet så att undervisningen anpassas till barnets nivå i ett meningsfullt sammanhang. Ett underlag för att synliggöra för barnet deras lärande, då vi tänker intervjua barnet igen i slutet av projektet. 


Läroplanskopplingar

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter