Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Atom- och kärnfysik 9ADE3

Maserskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Inom detta område kommer vi att läsa om atomens uppbyggnad, olika typer av strålning samt hur kärnkraftverk fungerar.

Tidsplanering

Här kommer en preliminär tidsplanering för veckorna 3-5. Eventuella ändringar uppdateras löpande här i unikum.

 

Vecka

Måndag

Onsdag

Fredag

2

Energikällor

Energikällor

Forskning

3

Redovisningar Energi

Atomens uppbyggnad, joner, isotoper

Lektion 1: Hur ljus uppstår + Sönderfall

Lektion 2: Jobba med uppgifter och frågor

4

Fission och Fusion +Hur fungerar ett kärnkraftverk

Sammanfattning + Jobba med uppgifter

Repetition

5

Prov Atom- och kärnfysik

Sista lektionen innan byte

 

 

Arbetssätt, metod och material

Vi kommer att utgå från fysikboken Spektrum, kapitel 10. 
Jag kommer att ha muntliga genomgångar och samtidigt använda mig av whiteboardtavlan eller powerpointpresentationer, för att utveckla och förklara teorin. Det är viktigt att du är delaktig genom att lyssna och ställa frågor/vara med i diskussioner. Skriv gärna av anteckningarna på whiteboardtavlan eller fotografera dem.
Vi kommer att se filmer som tar upp olika aspekter om atomer, olika typer av strålning, kärnkraft och universum och du kommer att få arbeta med olika slags uppgifter för att träna på dina kunskaper. Boken finns även inläst(https://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/), så att du kan lyssna på den. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du förklarar begrepp och deltar i diskussioner. Vi kommer att ha ett prov där du får svara på frågor om de olika delarna inom atom-och kärnfysiken.

 

Dokument

Powerpoint Atom-och Kärnfysik

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback