Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Stormaktstiden

Ljungbyskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Vi går igenom Stormaktstiden med noggranna genomgångar i klassrummet, samt ser dokumentärer och filmer kring stormaktstiden. Ni kommer också att arbeta individuellt och gemensamt i lärobok samt arbetshäfte i ämnet.

Mål

Genom att du får kunskap om Stormaktstiden, så kommer du enklare förstå hur det var förr i världen. Det är bra om du börjar kunna jämföra skillnader och likheter mellan Stormaktstiden, andra historiska epoker och dagens Sverige. Du ska kunna placera och känna igen några för Stormaktstiden typiska historiska personer, händelser och hur vanligt folk hade det/gjorde jämfört med idag.

Undervisning och arbetsformer?

Arbetssätt.
- Genomgång samt klassdiskussion om Stormaktstiden
- Söka sammanställa fakta via böcker,film och Internet
- Läsa på egen hand och arbeta med uppgifterna till texten

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande i arbetet med de olika uppgifterna. Bedömningen sker utifrån skolverkets betygskriterier.

  • Kunskapsprov
  • Muntlig aktivitet på lektionen
  • Eget arbete med uppgifter till lärobok

Vi bedömer din förmåga att;

- Sammanfatta och förklara händelseförlopp

- Förklara och använda begrepp kopplade till stormaktstiden

- Kunna föra ett självständigt resonemang och dra slutsatser utifrån fakta

- Själv söka, välja, tolka och värdera bland källor


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback