Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F

Musik i förskoleklass

Slottsvångsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Varför är MUSIK viktigt? Musik är ett språk som vi alla kan förstå, som bygger broar mellan kulturer och får oss människor att komma tillsammans och känna gemenskap. - Musik väcker känslor. - Musik underlättar inlärningen och gör det roligare. - Musik skapar stämning. - Musik sätter fart på vår fantasi. - Musik är njutbart!

Vad ska vi göra? Hur ska vi jobba?

Vi sjunger sånger och rörelsesånger på svenska och engelska.

Vad tränar vi på?

Vi tränar på att:

  • lära oss sångtexter utantill
  • sjunga tillsammans med andra
  • spela rytminstrument tillsammans med andra
  • härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik
  • berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik
  • känna igen några sånger som är typiska för Sverige
  • våga uppträda inför klasskamrater och annan publik

 Vad och hur ska vi utvärdera?

 

  • Elevernas musikaliska och rytmiska förmåga. Vi noterar hur väl eleverna kan delta i den gemensamma musikundervisningen.

 

 Hur dokumenterar vi?

 

  • Vi spelar in ljudfiler och/eller filmer som vi använder oss av i undervisningen.  

Läroplanskopplingar

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback