Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

De fyra räknesätten och problemlösning

Aspenässkolan, Lerum · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Under detta arbetsområde kommer du att få fördjupa dina färdigheter inom våra fyra räknesätt. Du kommer att få träna dig på olika metoder för att räkna både i huvudet och med hjälp av skriftliga räknemetoder. Du kommer även att få träna dig på att formulera egna problem samt lösa problem i flera led.

Mål

Du skall kunna:

 • räkna ut större additions-, subtraktion, division och multiplikationtal med hjälp av skriftliga, hållbara räknemetoder, t.ex. algoritmer.
 • använda dig av goda huvudräkningsstrategier, som ger dig snabba och pålitliga svar. 
 • de matematiska begreppen för vad räknesätten och talen inom dem kallas, t.ex. subtraktion, term, differens, faktor och kvot.
 • men hjälp av ovanstående strategier kunna lösa matematiska problem och formulera egna. 

 

Undervisning

Du kommer att få träna dig genom att:

 • vi har gemensamma och enskilda genomgångar inom arbetsområdet.
 • träna på olika räknemetoder, skriftliga och genom huvudräkning.
 • träna på uppgifter genom kooperativt lärande(lära tillsammans med andra)
 • på olika sätt få öva på multiplikation och division, bl.a. genom olika spel och lekar.
 • formulera egna  matematiska problem som du och dina klasskamrater sedan får lösa.
 • få lösa lästal i vilka du i flera led behöver använda dig av ett eller flera räknesätt för att presentera dina lösningar.
 • aktivt träna matematiska begrepp genom t.ex memory. 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina kunskaper genom att:

 • tal del av de problemuppgifter du är med och skapar.
 • se att du kan lösa matematiska problem och tydligt redovisa dina lösningar.
 • ha ett par mindre avstämningar under arbetets gång och efter avslutat arbetsområde för att få syn på dina kunskaper. 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback