Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Grammatik

Thorildskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Ordklasserna: Substantiv, adjektiv, verb, pronomen, räkneord, prepositioner Satsdelarna: Subjekt, objekt, predikat

Vi kommer under några veckor att jobba med grammatik. Vi kommer att gå igenom de vanligaste ordklasserna samt grunden för satsdelar. Vi kommer att utgå ifrån en power point och träna på grammatiken genom att göra övningar i ett häfte. Vi kommer även att träna extra på styckeindelning, stor bokstav samt skiljetecken.

 

Mål: Du ska kunna göra en korrekt styckeindelning i en text samt sätta ut rätt skiljetecken och stor bokstav på rätt plats. När det gäller ordklasser och satsdelar ska du kunna följande:

 

I en text ska du kunna ta ut ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, pronomen, prepositioner och räkneord.

 

Substantiv

Du ska kunna skilja på bestämd/obestämd form samt singular och plural. Du ska förstå och kunna använda begreppen: genitiv, abstrakt och konkret.

 

Adjektiv

Du ska kunna komparera adjektiv samt veta vad de olika formerna heter (positiv, komparativ, superlativ)

 

Pronomen

Du ska kunna skilja på personliga pronomen och possessiva pronomen samt subjekts och objektsform. Du ska veta när du ska använda vad (även de/dem).

 

Verb

Du ska kunna ta tema på verb och veta vad formerna heter (infinitiv, preteritum/imperfekt, supinum) samt kunna verbets olika tempus och vad de heter (presens, preteritum/imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, futurum)

 

Satsdelar

Du ska känna till vad en satsdel är och kunna ta ut subjekt, objekt och predikat i enklare meningar.

 

Schema med t.ex. provdatum hittar du här

 


Läroplanskopplingar

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback