Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4

Teknik vt 2019- Enkla mekanismer och uppfinningar

Ringstorpsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Människor har använt enkla mekanismer väldigt länge och använder dem än i dag. Detta för att underlätta vår vardag. Vi ska ta en liten titt på hur de fungerar och hur de kan sammarbeta för att skapa mer avancerade mekanismer.

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Att använda och förstå de begrepp vi använt i arbetsområdet
 • Att tillverka egna konstruktioner efter enkla instruktioner
 • Att göra skisser och ritningar till de tillverkade konstruktionerna
 • Att känna till lite om teknikens utveckling

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar i klassrummet
 • Diskussioner och samtal
 • Förklarande filmer och bilder som komplement till lärarens genomgångar
 • Bygga enkla tekniska lösningar

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom Laborationer, hur du löser problem och dokumenterar
 • Genom att förklarar de tekniska lösningar vi arbetar med och använda dig av de nya begreppen inom arbetsområdet
 • Genom att förstår nyttan av de enkla maskinerna när vi använder de i vardagen
 • Genom att kunna dra slutsatser om vilken lösning som är bäst i olika situationer

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen
Teknik- Enkla mekanismer och uppfinningar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback