Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia, Bild

·

Årskurs:

4

Vikingatiden

Munkedalsskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade eller vad gjorde egentligen vikingarna som tog sig ut på haven? Vem skötte gårdarna medans männen var ute på resande fot? Hur var det att vara barn under den här tiden?Hur skiljer det sig från att vara barn i dag? Hur levde människorna? Vilken religion trodde de på? Vad använde de för tekniker när de byggde hus, båtar mm. Vilken var Sveriges första stad? Hur kan vi egentligen veta vad som hände för ca 1000 år sedan?

När vi är klara ska du kunna

  • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, hur skötte man sin hygien, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur såg deras kläder ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn
  • Berätta om vikingarnas handels och plundringsresor.
  • Redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbad samt om kristendomens införande.

Undervisning

Vi kommer att arbeta om vikingar genom att:

  • Läsa och diskutera texter i läroboken.
  • Se filmer
  • Skriva egna sammanfattningar utifrån texter och filmer.
  • Redovisa din kunskap både muntligt, med text och genom bild.  

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom: 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom delaktighet under lektionerna, egna texter, samt ett muntligt eller skriftligt prov. Du redovisar något område om vikingatiden. Du tillverkar också tidstypiska alster från vikingatiden.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Matriser i planeringen
Vikingatiden
Bild årskurs 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback