Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Öga/optik

Färsingaskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 19 januari 2019

Sambandet mellan öga och optik handlar för många om glasögon och korrigering av synfel. Men exakt hur fungerar ögat och hur kan ljus ge en bild i vår hjärna? Detta avsnitt syftar till att förstå vetenskapen bakom vår syn och hur vi kan skydda den.

Mål för arbetet

Du ska kunna beskriva vad ljus är och hur det kan bli en bild i vår hjärna. Hur uppstår färg och hur får vi en skarp bild. Du ska kunna beskriva hur synfel uppstår och hur de kan korrigeras. Du kan beskriva vilka våglängder som kan skada vår syn och du kan resonera kring hur du kan skydda ögat och sinnescellerna i ögat.

Vad ska du kunna?

  • Du ska kunna beskriva ögats delar och hur de påverkar bilden som skapas i hjärnan.
  • Du kan beskriva vad ljus är och hur färger uppstår.
  • Du kan beskriva hur linser kan användas för att korrigera synfel.

Vilka förmågor ska du träna?

  • Du ska träna använda kunskaper i biologi och fysik för att resonera kring hur optik och ögat samspelar och fungerar.
  • Du ska kunna resonera kring hur optik kan påverka synen och skydda ögats funktion.
  • Du ska träna på att använda fysikens och biologins modeller och begrepp för att förklara samband mellan människokroppen och hälsa.

Undervisning och arbetssätt

Johan introducerar ämnesområdet och illustrerar mekanismer på laborationstillfällen.

Du kommer arbeta med ögats delar i biologiboken och beskriva ljusets väg genom ögat.

Därefter kommer du arbeta med optik och ljusets egenskaper och linser.

Avslutningsvis kommer du arbeta med att sammankoppla biologin och optiken. Här bör vi kunna svara på målen för avsnittet.

Aktiviteter:

Labb: Optik

3 lektioner: Skriva på ett arbete om ögat och optik.

Elevinflytande:

Fördjupning och bredd i teorin är elevanpassad. Du bestämmer hur komplext ditt arbete blir.

Bedömning:

Färdigställt arbete om ögat och optik. Skriftlig text.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.

Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.

Matriser i planeringen
Öga/optik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback