Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Svenska som andraspråk åk 6 Instruerande text - instruktion

Nannaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Instruerande texter skrivs för ge tydliga och enkla instruktioner. Till exempel när du ska koppla in en dator, följa ett recept eller spela ett spel. Vi kommer att lära oss hur instruerande texter är uppbyggda, hur man skriver korta, tydliga meningar med verben i imperativ och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Undervisning

Du kommer att:

  • läsa några instruerande texter och lära dig vad som kännetecknar en instruerande text till innehåll, struktur och språkliga drag
  • skriva en instruerande text i par eller mindre grupp
  • skriva en egen instruerande text om en lek eller ett spel
  • läsa en klasskompis text och ge förslag på förbättringar och ge beröm för textens styrkor
  • ta emot respons på din text från en klasskompis och bearbeta din text utifrån responsen

Bedömning

Du kommer att bli bedömd genom den instruerande text du skriver utifrån de kriterier och kunskapskrav som vi har tagit upp på lektionerna. Du kommer även att bedömas när du ger ett omdöme om en annans text.

Se kalendariet på skolans hemsida när uppgifterna ska lämnas in.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Svenska som andraspråk åk 6 Instruerande text - instruktion
Uppgifter
Film om vad en instruerande text är.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback