Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Bild åk 5 VT19

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Under verkstadsperioderna den här terminen kommer vi att tala om olika reklambilder. Hur företag utformar sina reklambilder för att locka till sig konsumenter. Vi kommer även tala om logotyper och varför företag har en logotype. 

 

Ni kommer att få välja ut en reklambild som ni får beskriva och förklara vad det är som gör att du lockas till just den här reklambilden. Ni ska också beskriva vad ni tycker om företagets logotype.

Ni ska sedan skapa er egen logotype och försöka göra en egen reklambild med syfte att locka till sig konsumenter.

Ni ska dessutom få prova på att göra ett screentryck då ni trycker er logotype, antingen på en liten flagga eller på en t-shirt.

 

Jag ser fram emot en rolig och lärorik termin!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Logotype

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback