Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

5 - 6

ÅTERBERÄTTANDE TEXTER

Junibackens skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Nu ska du lära dig mer hur man skriver återberättande text! Sådant du ser, hör och är med om kan vara intressant också för andra. Vad behöver du tänka på för att den som läser dina texter ska kunna förstå?

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska kunna återberätta sådant du sett, hört och varit med om på ett sådant sätt att:

- det finns en tydlig röd tråd och sammanhang i texten
- viktiga händelser, fakta och detaljer framgår
- den som läser lätt kan förstå innehållet .

Hur ska du lära dig detta?

Du kommer att se filmer och bilder samt höra berättelser av olika slag. Du ska sedan träna dig i att

- strukturera och minnas viktiga delar
- skriva egna återberättande texter
- utveckla och förbättra texten utifrån kamratrespons.

Vad som kommer att bedömas:

Kan du samla in och strukturera viktiga bitar ur det du sett och hört?
Kan du skriva en återberättande text med tydlig röd tråd och sammanhang?
Kan du återberätta det du sett eller hört i skrift så att andra lätt kan förstå?

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan genom dina färdigbearbetade texter.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback