Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Hinduism och Buddhism-8V1

Varlaskolan norra, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Hej, mina underbara elever. De kommande veckorna kommer vi att lära oss om Hinduismen och Buddhismen. Två av våra världsreligioner finner vi rötterna till i Indien. Dessa religioner har många saker gemensamt men också en hel del skiljer dem åt. Under kommande veckor ska vi titta närmare på hinduism och buddhism. Lycka till! Valentyna

 

 

 

 

 

 

 

Religion

 

Planering 8V1

 

 

 

Namn:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________

 

 

 

 

 

N0

Datum

Tema

Läxa- Läs

Egna

 Noteringar

1

14/01

Genomgång

Hinduism-världsreligion

s.236-241

 

2

16/01

Heliga skrifter

s.242-245

 

3

18/01

Ramayana

Heliga handlingar

s.246-249

 

4

21/01

Hinduismen i samhället

Hinduismen och västerlandet

s.250-254

 

5

23/01

Läxförhör

Sammanfattning

Hinduism

s.256

 

6

25/01

Genomgång

Buddism. Buddha

s.280-283

 

7

28/01

Buddismen växer fram

Lära-buddismens centrala

 tankegångar

s.284-289

 

8

30/01

Traditioner och riktningar

s.290-293

 

9

1/02

Heliga handlingar

Buddism i samhället

Buddismen och västerlandet

s.294-301

 

10

4/02

Jämförande text

 

 

11

6/02

Jämförande text

 

 

12

8/02

Läxförhör

Textanalys

 

 

13

18/02

Textanalys

 

 

14

15

16

20/02

22/02

25/02

Komplettering

 Inlämning

Betygsamtal

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

v. 3-5            Hinduism

 

v.  6-8           Buddhism

 

 

 

 

 

 v.  5-6 Jobba med inlämningar

 

(textanalys och jämförande text)

 

 

 

Läxförhör

 

 

 

 v.4

 

hinduismen

 

 

 

tisdag v. 6

 

buddhismen

 

 

 

Inlämning

 

Analysen av texter som vi jobbar med under två lektion. Du ska också göra en jämförelse av

 

religioner, vi jobbar med den i skolan.

 

De ska lämnas in senast tisdag v.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
           

Hinduism & Buddhism

 

 

Två av våra världsreligioner finner vi rötterna till i Indien. Dessa religioner har många saker gemensamt men också en hel del skiljer dem åt. Under kommande veckor ska vi titta närmare på hinduism och buddhism.

 

 

 

Hur och vad

 

Var

 

Varför

 

Genom film, genomgångar, instuderingsfrågor, läxförhör och fördjupningsfrågor ska vi

lära oss mer om indiska religioner.

Du kommer att kunna redovisa dina kunskaper genom att vara aktiv på lektionerna, genomföra läxförhör, lämna in en textanalys i grupp (vi gör den på lektionstid) och en enskild jämförande uppgift.

 

Information och fakta hittar du i religionsboken:

Hinduism: 236-257

Buddhism: 280-303

 

Viktiga ord:

Hinduism: 257

Buddhism:303

 

Glöm inte heller tabellen

till din jämförelse.

 

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om världsreligionerna.

 

-Eleven kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och

handlingar inom religionerna.

 

-Eleven kan föra grundläggande/utvecklade/ mycket utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.

 

-Eleven kan se att religioner påverkas av och påverkar samhälleliga förhållanden och beskriva grundläggande/ utvecklade/mycket utvecklade

samband som visar detta.

 

 

 

 

 

 

Beroende på vad du strävar efter för betyg kan du fokusera på olika många uppgifter under det här arbetsområdet. Alla kommer att göra samma sak men på olika sätt och olika djupt. Bara för att man gör det som står under ett visst betyg innebär det inte att man får det betyget. Det handlar om Hur man löser uppgifterna också.

 

 

E

Du ska göra 2 läxförhör som du får godkänt på. För att träna inför dem är instuderingsfrågorna 1-7 bra att kunna. Det är ok att svara på de andra också.

Du ska vara med i en grupp när vi diskuterar texter från olika religioner.

Jämförelse av olika religioner. Du lämnar in tabellen nedan ifylld, skriv antingen av den på din dator eller i ditt block. Du ska också svara på frågan hur du tror att människor identitet påverkas av att tro på hinduismen eller buddhismen.

 

C

Du ska göra 2 läxförhör som du får godkänt på. För att träna inför dem är instuderingsfrågorna 1-17 bra att kunna. Det är ok att svara på de andra också.

Du ska vara med i en grupp när vi diskuterar texter från olika religioner.

Du ska skriva en jämförande text som är utvecklad. Se instruktion på nästa sida.

 

A

Du ska göra 2 läxförhör som du får godkänt på. För att träna inför dem är instuderingsfrågorna 1-19 bra att kunna.

Du ska vara med i en grupp när vi diskuterar texter från olika religioner.

Du ska skriva en jämförande text som är väl utvecklad. Se instruktion på nä

sta sida.

 

 

FÖRDJUPNINGEN JÄMFÖRELSE

 

Jämförande text (för C eller högre)

 

Du ska jämföra hinduismen och buddhismen med en av de abrahamitiska religionerna du läste om i årskurs 7; judendom, kristendom eller islam.

Vilka likheter och skillnader hittar du? Glöm inte att fundera på konsekvenser, och att resonera.

 

 

Välj två av följande punkter (A till E) och F som är obligatorisk!

 

 1. Hur ska man leva i religionen? Vilka regler finns? Hur är synen på människan? Är det några skillnader mellan män och kvinnor? Hur tänker man kring homosexualitet?

   

   

 2. Hur ser man på gud/skaparen? Hur blev religionen till?

   

   

 3. Vad är meningen med livet och vad händer efter döden?

   

 4. Hur ska man utöva religionen? Vad finns det för religiösa högtider och fester?

   

   

 5. Hur påverkar samhället religionen och hur påverkar religionen samhället?

   

F. Vilken av dina religioner tror du påverkar din identitet mest? Varför?

Vad händer med en människa om hon inte får möjlighet att visa alla delar av sin

identitet? Kan man ta bort sin religiösa identitet?

 

Texten ska bli max 2 datorskrivna sidor lång. Kom ihåg att skriva källförteckning!

 

 

         

 

VILKA ÄR DINA MÅL?

 

 

 

Hinduismen

 

Buddhismen

 

Valfri abrahamitisk

religion

 

Urkund

 

 

 

 

Högtider

 

 

 

 

Regler

 

 

 

 

Gud/Gudar

 

 

 

 

Grundare och

uppkomst

 

 

 

 

Inriktningar

 

 

 

 

Något övrigt om du vill

 

 

 

 

Textanalys

 

Under en lektion ska vi jobba med en textanalys. Det innebär att man läser olika texter och jämför dem. Till er hjälp har ni några frågor. Det här kommer ni att göra i grupp och ni får veta vilka grupper det är när det blir dags.

 

Börja med att läsa texterna högt. Är det några ord som ni inte förstår? Försök i så fall att diskutera vad de kan betyda eller fråga mig. Svara sedan på frågorna och skriv ner vad ni kommer fram till. Maila sedan till mig.

 

Upanichaderna ”Du och dina handlingar”

 

1.Sammanfatta texten. Vad handlar den om?

 

 2. Förklara uttrycket ”så som en människa handlar,   sådan blir hon” och ge   några exempel på sådana handlingar.

 

3. Håller du med om resonemanget? Utveckla och resonera.

 

 

Bhagavadgita kapitel 2: 62-66 och 1 Tim 6:10 i Bibeln

 

1. Vad vill texterna säga oss?

2. Om ni skulle skriva den här texten idag, hur skulle ni formulera den då?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

TEXTANALYS

TEXTER

                   Utdrag ur Bhagavad-Gita

 

”Då en människa begrundar föremålen, uppstår bundenhet till dem; ur bundenheten utvecklas begär, och ur begäret föds vrede. Ur vreden uppkommer villfarelse; av villfarelsen går minnet förlorat; då minnet går förlorat, görs förnuftet om intet; och då förnuftet gjorts om intet, går hon under.

Men den som rör sig bland föremålen med sinnen tyglade och fria från åtrå och avsky, själv tyglad, han når en stilla klarhet. I denna klarhet försvinner alla hans lidanden; ty då tanken stillats, stadgas insikten inom kort.

Den otyglade äger varken insikt eller besinning; den som saknar besinning har ingen frid; och hur kan den som saknar frid bli lycklig?

 

 Kapitel 2: 62-66

 

Ur Nya testamentet

”Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande”

1 Tim 6:10

 

 

Du och dina handlingar

Som en larv,

som nått den yttersta änden

av ett grässtrå

tar tag i ett annat strå och drar sig över till

det så tar Jaget (själen),

som lämnat sin omedvetna kropp bakom sig

tag i en ny kropp och drar sig över till den.

Så som en människa handlar, sådan blir hon.

En människa som gör gott blir god,

en människa som gör ont blir ond.

Människan blir ren genom ett rent handlingssätt.

och oren genom orena handlingar.

Sådan en människas önskan är,

så blir hennes öde.

För sådan som hennes önskan är,

är också hennes vilja.

Sådan som hennes vilja är

blir hennes handlingar.

Så som hennes handlingar är,

goda eller dåliga,

får hon tillbaka.

 

Fritt efter Brihadaranyaka-upanishaden

 

Instuderingsfrågor:

Hinduismen

 

1.Från vilket land kommer religionen? Vilket land är religionen som störst idag?

2.Nämn några högtider inom religionen?

3.Vad är karma?

4.Vad innebär kastsystemet i Indien?

5.Vad är reinkarnation?

6.Vad är moksha?

7.Nämn tre saker som man får göra och tre saker som man inte får göra i religionen.

8.Hur uppkom religionen?

9.Vad har religionen för syn på gud?

10.Vad är meningen med livet enligt religionen?

11.Förklara orden Brahman och dharma.

12.Hur kan göra för att slippa återfödas?

13.Nämn några platser som är viktiga för hinduer. Varför är de det?

14.Vad innebär puja?

15.Var utövar man religionen?

16.Hur märks kastsystemet idag?

17.Förklara Bahagvadgita och Veda

18.Vad skulle du tycka om att vara hindu? Vad skulle vara lätt/svårt? Vilka fördelar/nackdelar ser du med religionen?

19.Resonera kring kastsystemet. Varför finns det kvar än idag?

 

 

Buddhism

 

1.Från vilket land kommer religionen. I vilket land är religionen störst idag?

2.Nämn några högtider inom religionen?

3.Vem var Siddharta Guatama?

4.Vad är nirvana?

5.Vad betyder ordet ateism?

6.Vad ska du göra för att slippa återfödas

enligt religionen?

7.Finns det några regler inom religionen?

8.Förklara hur religionen uppkom.

9.Vilka är de fyra ädla sanningarna?

10.Vilka är de tre juvelerna? (förklara också

orden Buddha, Dharma och Sangha.)

11.Beskriv den åttafaldiga vägen.

12.Hur hänger den åttafaldiga vägen, de

fyra ädla sanningarna och de tre juvelerna ihop?

13.Vad är samsara?

14.Hur ser det vanligtvis ut i ett tempel och

vad har templet för funktion?

15.Berätta om buddhismens urkund.

16.Vad är meditation och varför är det viktigt för en buddhist?

 

 

 

17.Vilken religion tror du att är lättast/svårast att tillhöra av hinduismen och buddhismen? Varför?

18.Vilka skillnader och likheter kan du hitta mellan hinduism och buddhism? Ex. när det gäller slutmålet. Resonera och utveckla.

19.Varför skulle man kunna säga att buddhismen inte är en religion utan en livsåskådning?

 

 

Arbetsgång

Eleverna ska känna till hinduismens och buddhismens historia, deras centrala budskap samt kunna jämföra dessa med andra religioner. För att uppnå detta kommer vi att arbeta med lärarledda lektionsgenomgångar som kompletteras av övningsuppgifter och diskussioner. Någon form av skriftligt förhör kommer att ligga till grund för bedömningen tillsammans med det som framkommer under lektionstid i ditt deltagande i diskussioner etc.

Konkretiserade mål

Eleven ska kunna följande om hinduismen:

 • något om de grundläggande tankarna inom hinduismen, som t ex karmalagen, återfödelsetron och den mångsidiga gudsbilden
 • något om hinduismens framväxt (historisk bakgrund, de heliga skrifterna etc)
 • de olika frälsningsvägarna
 • de viktigaste gudarna samt hur de dyrkas, t ex med tempel, gudstjänst osv.
 • kastsystemet och dess politiska betydelse idag
 • ord och begrepp, t ex polyteism, avatar m. fl., alltså både ord som är specifika för just hinduismen men även sådana ord som används inom religionsstudier i allmänhet.

Eleven ska kunna följande om buddhismen:

 • legenden om Buddha
 • de fyra sanningarna och den åttafaldiga vägen
 • kunna förklara begreppet nirvana
 • livet i ett buddhistiskt kloster
 • kunna visa hur buddhismen utvecklats i olika riktningar och även spridits utanför Indien
 • känna till något om lamaismen
 • kunna jämföra buddhism och hinduism
 • reflektera runt buddhismens livsuppfattning och dess budskap om befrielse
 • ord och begrepp, se ovan hinduism

Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Matriser i planeringen
SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN BEDÖMNINGSMATRIS - allmänt
Uppgifter
Buddhismen PP
Buddhismen
Jämförande text
Textanalys
Hinduismen- Födjupningsarbete
Uppgift 6
Hinduismen-PP

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback