Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Träningspass Åk 9

Kilafors skola F-9, Bollnäs · Senast uppdaterad: 24 september 2019

Vi arbetar med detta område för att du ska få kunskaper om hur träningsmetoder, rörelseaktiviteter, kost och andra faktorer kan påverka din fysiska förmåga. Du får möjlighet att utveckla kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Arbetsområde: ”Rörelse, hälsa och livsstil” 

 

Uppgift

Din uppgift är att sätta upp mål för samt planera, genomföra och utvärdera ett eget träningsprogram. Utgå från din egen fysiska förmåga och din träningsstatus samt vad du vill förbättra.  

 

Mål 

1. Sätt upp mål för träning av någon fysisk förmåga (kondition eller styrka) och planera därefter ett träningsprogram som du ska genomföra praktiskt. Uppvärmningen i passet ska även innehålla rörlighet. Var noga med att motivera varför du valt det du valt. Försök vara så konkret och utförlig som möjligt när du sätter upp ditt mål och gör din planering. Beskriv och motivera ditt val av aktiviteter eller övningar samt hur ofta och på vilken nivå du ska träna.  

 

2. Utför ditt träningspass vid minst fyra tillfällen. Ni kommer att få möjlighet att köra två pass på lektionstid. 

 

3. Utvärdera träningsprogrammet och hela processen (hur det har gått att sätta upp mål för, planera och genomföra programmet).  

Utvärderingen kan inkludera svar på följande frågor:  

• Hur har du upplevt träningen?  

• Har du kunnat följa din planering? Varför? Varför inte?  

• Om du skulle göra om uppgiften igen skulle du då göra på samma sätt? Motivera ditt svar! 

• Har din fysiska förmåga och hälsa påverkats av träningen och i så fall i vilket avseende/vilka avseenden?  

• På vilket sätt kan den fysiska förmågan och hälsan påverkas av träningsprogrammet och av andra faktorer som till exempel kost, sömn och tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet?  

 

Använd dig av ord och relevanta begrepp som tagits upp på lektioner och i de arbetsmaterial som använts i undervisningen. Du kan även använda dig av eget material. Var noga med att skriva var du hämtat informationen du refererar till.  

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback