Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Teknik

·

Årskurs:

6 - 7

Digitalisering och programmering

Älvsåkersskolan 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Nu skall du få arbeta med programmering och i åk 6. Vi kommer att prata om hur en dator är uppbyggd och lära oss de korrekta begreppen. Vi kommer också att göra enklare programmering och lära oss några koder samt att använda ACSII-koder.

De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället.

De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt.

Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läxa inför vecka 5