Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Engelska - Max's movie

Brearedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Vi kommer att arbeta utifrån en serie för att öka vårt ordförråd, våra färdigheter och strategier när vi behöver översätta ett ord och slutligen får ni välja ett sätt att redovisa något om serien.

Våra mål

 

Du ska:

-  kunna delta i sökandet efter översättningar av ord på ord.se eller tyda.se

- kunna vara med och svara på frågorna om serien efter varje avsnitt

- kunna avsluta området genom att redovisa något om serien, enskilt eller i grupp

Så här arbetar vi

 

Vi kommer att:

  • I par, arbeta med serien utifrån de arbetsblad som finns för varje avsnitt, översätta ord, se avsnittet och svara på frågor
  • Med jämna mellanrum (vart annat avsnitt) prata om filmen, vad som har hänt, vad vi tycker om den, och vad vi tror kommer att hända
  • Avsluta genom att redovisa något om filmen, spela upp en scen, skriva en sammanfattning eller något liknande. Här får ni vara med och välja om ni vill göra något skriftligt eller muntligt.

 

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

- hjälpa till och bidra aktivt i sökandet efter de ord som ni i paret ska översätta

- hjälpa till och bidra aktivt i att svara på de frågor ni får om avsnitten

- vara med och diskutera serien när vi har diskussioner om den

- redovisa något om serien på valt sätt

På den sista punkten bedöms olika saker beroende på vad du väljer att göra, så det får du reda på enskilt

 


Läroplanskopplingar

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Matriser i planeringen
Engelska - Max's movie
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter