Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Naturtyper och djur i Sverige

Vendels skola, Tierp · Senast uppdaterad: 19 januari 2019

Vi lär oss om några vanliga naturtyper i Sverige och vilka djur och växter som lever där. Vi tränar på att känna igen och namnge vanliga växter och djur.

Syfte

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

  • använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
  • beskriva och förklara enkla samband i naturen.

Dina mål:

  • Att känna till några vanliga naturtyper i Sverige (barrskog, lövskog, äng, kust och hav).
  • Känna igen och kunna namnen på några vanliga växter och djur i Sverige och i vårt närområde.
  • Känna till begreppet näringskedja.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att starta med att prata om några olika naturtyper i Sverige och vilka växter och djur och som lever där.

Vi söker fakta genom att titta på bilder, läsa texter och se på film.

Vi tränar på att känna igen och namnge växter och djur som finns i de olika naturtyperna.

Vi dokumenterar vårt arbete bl.a genom text och bild både med och utan digitala verktyg och redovisar muntligt och skriftligt.

Du arbetar både enskilt och i grupp.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

  • namnge några vanliga växter och djur i Sverige och i vårt närområde,
  • Kunna de olika naturtyper som finns i Sverige.

Hur visar du ditt lärande?

Du deltar i samtal och diskussioner.

Du redovisar arbetet med text och bild.


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback