Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

Collage med inspiration från Henri Matisse

Gaddenskolan, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 januari 2019

Nu får du möjligheten att lära mera om vad ett collage är och om den franska konstnären Henri Matisse (1869 - 1954) och hur han arbetade med former, färger och figurer i olika mönster. Klassen kommer i ett samarbete skapa ett gemensamt collage med inspiration från Henri Matisses verk från hans decoupage-period.

Collage med inspiration från Henri Matisse (1869 - 1954).

I genomgången visas och beskrivs olika konstverk av den franska konstnären Henri Matisse. Vi läser en text om honom och din lärare beskriver den tid och miljö han levde i och berättar om hans levnadsöde, vilket påverkade honom i hans skapande genom livet.

Gemensam uppgift: Klassen skapar tillsammans steg för steg ett gemensamt collage inspirerat av de konstverk vi tillsammans gått igenom. Du arbetar i grupp med vissa uppgifter och du får individuella uppgifter att genomföra i projektet där du producerar olika bildelement som ska finnas med i collaget. Hur du tar dig an dessa uppgifter och visar din kunskap i genomförandet /processen, resultatet och din utvärdering är sådant som bedöms. Tidsgång 4-5 lektionspass om 45 min. 

Begrepp: yta, decoupage, skiss, bildelement, komposition, djup, motiv, perspektiv, 

 

Titta på den här fantastiska filmen för mer inspiration.

https://www.youtube.com/watch?v=rLgSd8ka0Gs

 

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

1. kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, 

2. skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker, verktyg och med olika material,

3. undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder och 

4. analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Central innehåll:


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bild
Uppgifter
Collage Henri Matisse