Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Antiken -filmprojekt

Hedeskolan Skagerrak, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 20 januari 2019

Vi kommer under ett antal veckor att arbeta med några av de grekiska dramerna.

Vi kommer att arbeta med några av de grekiska dramerna samtidigt som du arbetar med antiken i SO. Du kommer att få ta del av några  dramer, lära dig historien bakom dessa samt filmatisera någon av dem tillsammans med några klasskamrater. Dessa ska sedan redovisas för en yngre årskurs. 

Filmen skall vara klar måndag i vecka 10 och bedöms enligt det centrala innehållet nedan. Ni skall visa att myten ni läst är manus för din film. Historien och karaktärerna skall vara de samma, även om gruppen kanske väljer att göra en modern version. Ni skall dessutom använda er av rekvisita för att göra budskapet och dramatiken i filmen tydlig. I bedömningen ingår även hur ni använder er av språket för att göra filmen levande. Det betyder att ni skall skriva en dialog där ni för fram känslor hos karaktärerna och att man som publik känner sig engagerad och förstår vad ni vill berätta. 

 

Du kommer att bedömas i:

hur du tillsammans med dina kamrater tolkat dramat

hur du/ni gestaltar det

hur du/ni arbetat med manus

hur du/ni anpassat filmen utifrån instruktionerna 

hur du/ni anpassat språket utifrån filmens innehåll

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback