Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

5

LJUD OCH LJUS - VT2019

Vessigebroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 3 februari 2019

Vi undersöker ljud och ljus på olika sätt!

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- Kunna förklara hur ljud uppstår, breder ut sig och kan uppfattas av örat

- Kunna förklara hur ljus uppstår, breder ut sig och kan uppfattas av ögat

 

- Genomföra färdiga laborationer

- Hitta frågeställningar som man kan arbeta systematiskt utifrån

- Dokumentera dina laborationer

- Jämföra dina resultat med egna och andras resultat

- Resonera om vad skillnader i resultaten kan bero på

- Ge förslag på hur laborationen kan förbättras 

 

Dessa begrepp ska du kunna förklara:

ljud, frekvens, hög- och låg ton, eko

ljuskälla, ljuset reflekteras, ljuset bryts, näthinna

 

Du kommer att få visa dina kunskaper såhär:

Genom ditt arbete med laborationer och uppgifter i klassrummet

Genom ett skriftligt prov

 

Så här arbetar vi för att uppnå målen:

Vi arbetar med laborationer i stor och liten grupp

Vi tittar på filmer

Vi läser texter

Vi diskuterar och samtalar om de texter vi läst och de filmer vi sett

Vi samtalar om viktiga begrepp

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter