Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Terminsplanering matematik 7a vt 2021

Centralskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Den här terminen ska vi jobba med Algebra, Bråk, Procent och Statistik i matematik.

Terminsplanering matematik 7a, vårterminen 2021

(Matematiklektioner: tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar)

Läxdag: onsdagar Läxorna = Repetition 14-24, finns i slutet av boken, från s. 287.

 

2                  Terminsstart onsdag 13/1-2021.

Röd kurs på Algebra, kapitel 3: Mer om ekvationslösning

Ingen läxa att lämna in vecka 2.

 

3                  Mer om problemlösning med hjälp av ekvationer, Mer om mönster, Uppslaget s. 137 eller s. 145. ev. Svarta sidorna s. 146-147. Läxa: Repetition 14 till onsdag vecka 3.

4                    Prov på Algebra (kap. 3) tisdag vecka 4. Ingen läxa att lämna in  vecka 4, repetera till provet genom att                                              t.ex gå igenom Sammanfattning s. 148-149, och ”Innehåll” och ”Begrepp” på s. 106.

  På fredagen börjar vi med nytt arbetsområde: Bråk (kap. 4): Del av en hel, Mer än en hel. 

5                    Del av ett antal, Beräkna delen, Olika bråk men lika stor andel, Jämföra bråk. Läxa: Repetition 15 till onsdag vecka 5. 

6                    Förlänga bråk, Förkorta bråk, Addera och subtrahera bråk. Läxa: Repetition 16 till onsdag vecka 6

                     

7                    Tal i bråkform och decimalform, ”Begrepp och resonemang” s. 164, ”Problemlösning” och ”Sant eller falskt” s.165. Diagnos på kapitel 4. Läxa: Repetition 17 till onsdag vecka 7.

8                    Sportlov

 

9                    Blå kurs (repetition) och/eller röd kurs samt Svarta sidorna (fördjupning). Läxa: Repetition 18 till onsdag vecka 9.

 

10                  Prov på Bråk (kapitel 4) på onsdag och torsdag vecka 10. Nytt arbetsområde: Procent (kap. 5): Det hela är 100 %. Ingen läxa att lämna in vecka 10.

 

11                  En tiondel är 10 % och en femtedel är 20 %, Höjning och sänkning, En hundradel är 1%. Läxa: Repetition 19 till onsdag vecka 11.

 

12                  Beräkna det nya värdet, Hur många procent? Bråkform, decimalform och procentform, Räkna med procent i decimalform. Läxa: Repetition 20 till onsdag vecka 12.

 

13                  Påsklov

14                  Måndag: lov (Annandag påsk)

Beräkna det hela, Blandat med procent. Läxa: Repetition 21 till onsdag vecka 14.

 

15                  Diagnos på området Procent (kapitel 5), sedan blå kurs (repetition) eller röd kurs (fördjupning).

                      Läxa: Repetition 22 till onsdag vecka 15.

16                  Blå kurs (repetition) och/eller röd kurs samt Svarta sidorna (fördjupning).

 

17                  Prov på Procent (kapitel 5) på onsdag och torsdag vecka 17.

Ingen läxa att lämna in vecka 17. Fredag: lov (sista april)

 

18                  Vi börjar med området Statistik (kapitel 6): Tabeller, Lägesmått (medelvärde och median), Spridningsmått.

                      Läxa: Repetition 23 till onsdag vecka 18.

 

19                  Diagram: stapeldiagram, cirkeldiagram, stolpdiagram, linjediagram. Läxa: Repetition 24 till onsdag vecka 19.

Torsdag-fredag: lov (Kristi himmelsfärd)

 

20                  Diagnos på Statistik (kapitel 6), sedan blå kurs (repetition) eller röd kurs.

                      Ingen läxa att lämna in vecka 20.

 

21                  Blå och röd kurs, Svarta sidor och sammanfattning på Statistik.

                      Prov på Statistik (kapitel 6) på onsdag och torsdag vecka 21.

22                  Problemlösning

23                  Problemlösning.

 24                  Problemlösning  Skolavslutningar fredag 11 juni

 

 

                     

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback