Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

Mysteriet med smitarna - Textsamtal

Halvarsgårdars skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Vi kommer att läsa Mysteriet med smitarna, författad av Torsten Bengtsson. Boken gavs ut 2018 och är en är en deckarhistoria. Som läsare kommer du att få vara med om ett spännande äventyr som bland annat innehåller dramatik, vänskap, mod, värderingar , aktuella samhällsfrågor och mysterier.

Textsamtal

Under läsningen av Mysteriet med smitarna kommer vi bland annat att träna på olika lässtrategier. VI kommer att samtala, diskutera och lyssna på varandra, men också skriva och presentera på andra sätt. Den begreppsliga förmågan arbetar vi med genom att repetera och lära oss nya begrepp som har med innehållet att göra. Den metakognitiva förmågan tränar vi genom att fundera kring vad vi lärt oss och hur vi lärt oss.

Övergripande mål Lgr11

Syfte/förmågor

Syftet med detta läsprojekt är att du ska träna dig att läsa och analysera skönlitteratur.

Vi kommer att arbeta med följande förmågor:

* förmågan att kommunicera i tal och skrift

* förmågan att läsa

 

Metoder/innehåll 

Vi kommer att använda oss av metoder som tas upp i Läslyftet för att stärka läsförståelsen och skapa goda samtal om texten. 

 

Reflektion, självskattning och pedagogbedömning

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att...

... förstå det du läser och hur du sammanfattar det du läst.

... läsa högt så att andra blir intresserade av det du läser.

... uttrycka dina egna tankar och tolkningar om boken.

... skriva korrekta meningar med stor bokstav och punkt. 

Bedömning av hur du har utvecklats kommer vi att  fylla  i Unikum " Nya språket lyfter".


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

välja och använda språkliga strategier,

Matriser i planeringen
Bedömning utifrån Nya språket lyfter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback