Skolbanken Logo
Skolbanken

Högläsning

Tallbacken förskola, Flen · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Genom högläsning, berättande och att samtala om texter/bilder vill vi utveckla barnens språkliga förmåga samt inspirera och väcka barns nyfikenhet till litteratur och skriftspråk.

Syfte:

Förskolan har en viktig roll i att väcka barnens intresse för berättelser, texter och skriftspråk.

I läroplanen för förskolan står det att "Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter"

Mål:

Vi stärker barnens språkutveckling genom planerad undervisning och tema med bokprat som utgångspunkt.

Hur: 

  • Planerad undervisning med bokläsning och bokprat.
  • Tema i mindre grupper med en bok/saga som utgångspunkt.
  • Barnen har tillgång till böcker i verksamheten vilket ger möjlighet till spontana lässtunder/bokprat vid olika tillfällen under en dag.
  • Vi använder oss av polyglutt där det finns böcker på olika språk. 
  • Vi besöker biblioteket i mindre grupper.

Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback