Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

1 - 5

Litauiska modersmål ÅK 1-5

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Vi ska prata om litauiska språkets skillnader från svenska, vi ska arbeta med olika ljud ock bokstäver som skiljer sig från svenska språket. Vi kommer att bygga ordförrådet på litauiska: synonymer och motsatser, ordförklaringar i texten. Vi ska arbeta med att skriva ord, korta meningar och enkla texter. Vi ska träna på läsförståelse och prova på olika lässtrategier. Vi kommer att samtala om varierande ämne i olika sammanhang, lyssna på ljudinspelningar och reflektera över innehållet.

syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och uttrycka sig.
Känna till litauisk alfabet och kunna uttala rätt alla ljud. Skriva enkla ord, korta meningar. 
Läsa enkla ord och bygga på till enkla meningar, små texter.
Beskriva en bild med enkla meningar.
Läsa enkla böcker.

Arbetssätt:

 • Att skriva och även att känna igen de vanligaste tecknen/bokstäverna samt att läsa och förstå åldersanpassade texter.
 • Att lyssna och förstå t.ex.när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, osv.
 • Att skriva enkla meningar om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen eller en händelse.
 • Att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas.
 • Att följa och förstå enkla instruktioner.

 Material:

   Läroböcker, tidningar, teveprogram, barnböcker, faktaböcker och digitala verktyg. 

 

 

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att :

 • formulera dina tankar i tal och skrift,
 • återberätta en text du hört eller har läst,
 • känna till litauiska bokstäver, kunna uttala de på rätt sätt,
 • läsa olika åldersanpassade typer av texter, bilderböcker.
 • skriva enkla ord, meningar och texter 
 • delta aktivt i samtalet.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapkrav modersmål åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter