Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Litauiska modersmål ÅK 1-3

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 november 2023

Vi ska prata om litauiska språkets skillnader från svenska, vi ska arbeta med olika ljud ock bokstäver som skiljer sig från svenska språket. Vi kommer att bygga ordförrådet på litauiska: synonymer och motsatser, ordförklaringar i texten. Vi ska arbeta med att skriva ord, korta meningar och enkla texter. Vi ska träna på läsförståelse och prova på olika lässtrategier. Vi kommer att samtala om varierande ämne i olika sammanhang, lyssna på ljudinspelningar och reflektera över innehållet.

Centralt innehåll

 

I årskurs 1-3

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att an­passa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för skrivande av olika typer av texter om ämnen som är väl­be­kanta för eleven.
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om vardagliga företeelser och händelser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning till olika mot­tagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen.
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig för­stådd.
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Texter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, ka­pitelböcker, dikter, sagor och sägner från områden där modersmålet talas.
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.
 • Muntliga traditioner ur modersmålets tradition, till exempel rim, ramsor och gåtor.

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ord och begrepp med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.

Kultur och samhälle

 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

I årskurs 4-6

I årskurs 7-9

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapkrav modersmål åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback