Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Mut

Bäckahagens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 september 2020

Vi kommer att lära oss hur man kan prata om mod och andra känslor samt hur man använder personliga pronomen i dativ.

 

 Syfte (Varför ska vi lära oss detta)

         

Vi ska lära oss att förstå olika slags texter kring berättelsen om mod 

 

Vi kommer att läsa olika texter i boken och på internet om olika berättelsen

Dessutom kommer vi att använda verben "danken, glauben, gratulieren, helfen". 

Mål (Vad ska vi känna till/ kunna)( Hur ska kunskapsmålen bedömas? När ska kunskapen bedömas? Vilka kunskaper/mål ska eleven uppnå?)

Vi ska känna till olika strategier för att förstå texter. Genom att lära sig olika begrepp kommer vi att skaffa oss förmågan att kommunicera i tal och skrift om hur man kan uttrycka känslor samt hur man kan använda personliga pronomen i dativ. 

Ni kommer att kunna visa kunskaper både under lektionstid enskild och i grupp.

 

 

 

·   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

·   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

·   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

·   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

 

Vi kommer att arbeta med följande frågor

 

Hur kan man prata om mod, osäkerhet och andra känslior?

Hur använder man verben "danken, glauben, gratulieren und helfen"?

 

 

                                   

På fredagar kommer vi att arbeta med dessa moment genom att arbeta med olika sångtexter eller med film. 

 

Vi kommer på de andra lektionerna att arbeta med boken Genau 2.

Vecka 38       textbok sid 16-18

                      arbetsbok sid 19-26

Vecka 39      textbok sid 19-21

                      arbetsbok sid 26-29

Vecka 40       textbok sid 22-25

                      arbetsbok sid 30-32

 aktuell lektion: "30 Jahre Deutsche Einheit"

Vecka 41       repetition

 

 

 

 

   

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Moderna språk matris, Tyska 7-9 (ur HEJA!)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback