Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 5

Att jobba med olika texter

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 januari 2020

Du kommer att läsa spännande skönlitterära texter och faktatexter där du får kunskap om olika ämnen. Du arbetar med texterna och tränar på att förstå olika texter bra. Att skriva olika typer av texter är viktigt och du kommer att få lära dig skriva både berättelser och fakta texter eller återberättande texter. Det är viktigt att du får utveckla språket och du kommer att få lära dig nya ord, arbeta med stavning men också reflektera och diskutera olika ämnen. Du får träna dig på att läsa upp texter inför klassen.

Det här kommer du att få lära dig:

  • Förstå olika texter genom att arbeta med läsande klass.
  • Läsa skönlitteratur och faktaböcker.
  • Skriva texter i olika genrer.
  • Du kommer att få redovisa muntligt för klassen både själv och tillsammans med dina kompisar.

Arbetssätt:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar och går igenom:


- hur en text kan se ut och varför den ser ut som den gör
- vilket syfte en text har (vad vill texten)
- uppbyggnad (inledningsmening - fakta - avslutningsmening)
- rubriker och underrubriker
- stödord och nyckelord
- göra gemensamma tankekartor 


Vi kommer också att:


- skriva exempeltext för att öva
- öva oss på jämförelser mellan arabiska och svenska
- skriva faktatexter
-läsa upp egna texter inför kamraterna.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter