Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Tema - Yrke

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Nu ska vi lära oss mer om yrken! Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse för olika yrkesgrupper som finns i vårt samhälle samt att vi alla spelar en viktig roll för att ett samhälle ska fungera. Vad vill du bli när du bli stor? och vill du fortfarande bli det när vi är klara med tema yrke? :)

Innehåll

Syfte

Vårt syfte med tema yrke är att ge eleverna en ökad förståelse för olika yrken och vad de innebär samt möjlighet att reflektera över hur samhället fungerar. 

Arbetsformer

Under dessa veckor kommer vi tillsammans att arbeta med temat yrken på individ och gruppnivå. 

 • Gemensam mindmap där barnen får lyfta fram sina frågor och funderingar
 • Vad vill eleverna ha för jobb när de blir stora?
 • Se filmer som handlar om olika yrken
 • Låna böcker som belyser och handlar om yrken
 • Samverkan med hemmet då barnen "intervjuar" sina föräldrar och presenterar för sina vänner
 • Besök på skolan av föräldrar som berättar om sitt yrke
 • Besök på olika platser i närområdet där vi uppmärksammar olika yrken
 • Barnen får ta reda på vilka olika yrken vi har på skolan
 • Vad krävs för att vi ska kunna utföra ett yrke.
 • Urban och Rualia - handledning om samhällsfunktioner
 • Könsroller
 • Yrkesmemori 
 • Olika estetiska uttrycksformer
 • Sånger om yrken
 • Studiebesök på arbetsplats

Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter