Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Pedagogiska planering kurdiskaVT2019 v(8-22)

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Arbetsområde

Läsa, skriva, Tala  och kultur

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

 1- Läsa olika texter.

 2- Lära sig urskilja texternas budskap.

 3- Att skriva korta texter med grundläggande ord klasser.

 4- Att göra muntliga presentationer.

 5- Att kunna berätta och skriva om kurdiska nyåret Newroz

 

 

Undervisning och arbetsmetoder

  1- Högläsning .

 2- Besvara frågor om texternas innehåll för att öka läsförståelse .

 3- Återberätta innehållet .

 4- Använda digitala verktyg för att läsa och skriva korta meningar och texter.

 5- Läsa faktatexter om Nawroz, måla och skriva och titta på en film om Nawroz.

 6- Läsa olika texter och dikter.

7- Att träna rim, ramsor och gåtor.

 

Eleven har uppnått målen när..Eleven kan:

 1- läsa texter och förstå innehållet, förstå innehållet.

 2- delta i diskussioner.

 3- skriva och måla en text om Nawroz.

 4- berätta muntliga presentationer om Nawroz.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback