Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Årstaskolan Geografi år 4

Årstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Vi arbetar fram till sommarlovet med geografi och huvudrubriken "Hur ser Sverige ut?" I vilken del av Sverige bor du? Vad är det för skillnad på naturen i Skåne och Lappland? Vad är det för skillnad på ett län och ett landskap? Hur många landskap har vi i Sverige Det och mycket mer kommer du att kunna svara på när vi har arbetat färdigt med arbetsområdet.

Mål för eleven

 • Att använda kartor för att undersöka vårt land
 • Veta hur människor förändrar landskapet.
 • Att veta hur olika delar av Sverige ser ut.
 • Kunna namn och läge på Sveriges landskap, orter, hav, berg och vatten i Sverige och lite kring övriga Norden

Undervisning:

 • arbeta med läromedlet "Koll på Sverige"
 • lyssna på  genomgångar
 • arbeta med olika kartor och jordgloben
 • se filmer om Sverige.
 • Vi arbetar med filmserien Geografens testamente-Sverigeresan och försöker klura ut gåtorna som Holger och Mårtensen står inför.
 • Arbeta med uppdrag och kartläxor
 • Forska enskilt om något/några landskap

 Bedömning:

 • arbeta aktivt med "Koll På Sverige"
 • delta aktivt i diskussioner
 • muntligt och skriftligt kunna namn på de största haven, sjöarna, orterna, landskapen och vattendragen
 • Redovisa mitt landskapsarbete både skriftligt och muntligt.

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback