Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Teknik

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 augusti 2023

Stora delar av vår värld är uppbyggt kring koder. Koderna är digitala instruktioner som gör att när jag trycker på startknappen på mikron så börjar den att värma maten, när jag trycker på tangenten A på datorn så skrivs bokstaven A och när jag trycker på volymknappen på mobilen så antingen höjs eller sänks volymen. För att utveckla en förståelse för varför allt det ovan nämnda sker så ska vi tillsammans arbeta med programmering. Vi kommer att arbeta med en webbsida som heter code.org samt ett program som heter Scratch. Vi kommer också att arbeta med robotar som vi ska träna oss att blockprogrammera. För mer inspiration så kan man titta på serien programmera mera. Första avsnittet är länkat här: https://urskola.se/Produkter/201553-Programmera-mera-2-0-Datorer

PROGRAMMERING

Teknik- Åk 5

Syfte - detta gör vi för att du ska :

 • Utveckla ditt tekniska kunnande och din tekniska medvetenhet
 • Utveckla ett intresse för teknik.
 • Kunna ta dig an tekniska utmaningar
 • Kunna använda specifika begrepp inom tekniken.
 • Kunna lösa problem och uppfylla behov med hjälp av tekniken.
 • Utveckla förståelse för teknikens betydelse.
 • Utveckla förståelse för teknikens historiska utveckling.

Mål - Detta kommer vi att utveckla:

 • Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar, i detta fall programmering/kodning.
 • Förmågan att upptäcka problem och behov som kan lösas med hjälp av teknik.
 • Förmågan att hitta lösningar till problem som uppstår.
 • Förmågan att använda begrepp och uttryck inom teknikområdet så som algoritm, sekvens, repetition, bugg.
 • Förmågan att analysera över teknikens förändring över tid.

Innehåll - Detta kommer vi att arbeta med för att nå målen:

 • Programmeringsprogrammet Scratch
 • Webbsidan code.org
 • Dash and dot
 • Sphero
 • Filmer
 • Arbetssätt som är till hjälp i teknik - dokumentation främst i text
 • Begrepp och uttryck

Arbetsformer - Såhär kommer vi att arbeta med innehållet:

 • Aktiviteter där vi programmerar i par eller enskilt 

Bedömning - Detta kommer vi tillsammans att kolla på:

Din förmåga att använda koder för att utveckla ett program eller en robot.

 • Identifiera och lösa problem som uppstått längs vägen.
 • Använda tekniska begrepp och uttryck.

Läroplanskopplingar

förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Eleven ger exempel på tekniska lösningar och beskriver på ett enkelt sätt några av deras för- och nackdelar för individ och miljö samt hur de har förändrats över tid.

Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett delvis genomarbetat sätt. I arbetet bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ. Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen
Halmstad Teknik - Kunskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback