Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Kemi vatten och luft vt 19

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Vi kommer att jobba med vatten och luft i kemin nu under ett antal veckor.

Det vi kommer att gå igenom är:

 • Hur atomer och molekyler är uppbyggda.
 • Atomernas kretslopp
 • Vad vattnet och luften innehåller för sorts atomer/molekyler.
 • Vattnets kretslopp.
 • Kemiska reaktioner samt lösningar och blandningar
 • Vattnet funktion som lösningsmedel samt vattnets nedsmutsning.
 • Människans påverkan på naturen. 
 • Hur människan påverkar luften genom sitt sätt att leva.

Eleverna kommer att bedömas utifrån hur väl de kan:

 • Redogöra för vad en atom och en molekyl är.
 • Nämna några kemiska föreningar och atomer.
 • Redogöra för vattnets kretslopp och för vattnets olika faser och övergångar.
 • Redogöra för vad en lösning, blandning respektive en legering är.
 • Förklara hur pH-skalan fungerar.
 • Utföra och planera laborationer.

Läroplanskopplingar

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback