Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Geografi

·

Årskurs:

7

Väder och Klimat - SO/NO - åk 7

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 februari 2019

Ett temaarbete i Geografi och Fysik om hållbar utveckling. Detta arbete kommer sträcka sig över veckorna 6-10.

Målet med undervisningen är att...

 (GE)

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

 

(FY)

 • lära sig om olika väderfenomen och deras orsaker.
 • förstå hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • förstå fysikaliska modeller för att beskriva och förklara hur jorden både tar emot och också avger värme, växthuseffekten och klimatförändringar.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör väder och dess växelverkan med marken

 

 Så här ska vi arbeta...

 

På SO:n kommer du att arbeta i grupp med två frågor:

1) Hur kommer klimatförändringar påverka den världsdel ni arbetar med och vilka är de mest sårbara platserna?

2) Vilka förslag på hållbara lösningar tycker ni är bäst för denna världsdel?

Ni ska gruppvis redovisa med hjälp av en Google presentation för varandra vad ni har kommit fram till och på så sätt får alla koll på vilka sårbara platser det finns i de olika världsdelarna.

 

På NO:n kommer du att arbeta i grupp som skall producera en film a ca 5-10 min där ni t ex ska agera meteorologer, väderexperter eller forskare inom området väder och klimat. Filmen ska presenteras för klassen. Hur innehållet presenteras i filmen är upp till er. Det är bara er fantasi som sätter gränserna. Det kan t.ex. vara i form av nyheter, väderprognoser (meteorologer), Godmorgon TV (forskare), debattprogram etc. Det ni dock måste förhålla er till är att följande ska vara med:

- Förklara hur solen skapar olika väderlek på jorden

- Välj ut två väderfenomen och diskutera hur detta påverkar jordklotet och människan.

- Kunna tyda en väderkarta: Vanligt förekommande termer och uttryck i väderprognoser och andra meteorologiska sammanhang (t.ex. sol, moln, regn-var och hur länge, skurar&byar, avsaknad av nederbörd, snö, dimma, temperatur, vind, sikt, geografi-kust,inlandet och vattenstånd).

 - Veta hur högtryck, lågtryck, landbris och sjöbris bildas.

- Förstå skillnaden mellan väder och klimat

- Vilka är orsakerna till och konsekvenserna av växthuseffekten? Hur kan du som människa påverka detta individuellt och vad kan ditt land göra lokalt, regionalt, nationellt och internationellt?

 Ni hittar information i Fysikboken s. 53 - 59 + 115

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • resonerar om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen (Ge+Fy)
 • resonerar om olika hållbarhetsfrågor och redogör för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in (Ge)
 • har kunskaper om världsdelarnas namngeografi genom att beskriva lägen på geografiska platser (Ge)
 • kan använda dig av geografiska begrepp (Ge)
 • använda ord/begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i väder och klimat (Fy)
 • kan söka naturvetenskaplig information och använder olika källor (Fy)
 • kan beskriva hur naturvetenskapliga upptäckter har haft betydelse för människan (Fy)

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback