Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Kraft och rörelse

Årstadalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 januari 2019

I det här arbetsområdet ska du få lära dig om krafter och rörelser som påverkar dig i din vardag.

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska kunna:

  • Förklara betydelsen av begreppen krafter och rörelse.
  • Förklara hur olika krafter påverkar olika rörelser. 
  • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
  • Förklara betydelsen av begreppen nedan.

Begrepp

dragkraft

tryckkraft

tyngdkraft

tyngdpunkt

jämvikt

friktion

gravitation

lufttryck

vattentryck

accelerera

retardera

kraftpilar

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta:

  • Lyssna på och samtala om genomgångar
  • Läsa faktatexter 
  • Se filmer
  • Göra olika experiment och dokumentera resultaten
  • Presentera och diskutera undersökningarnas resultat

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback