Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

Movies/Films

Mariaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 januari 2019

Movies/Films

Undervisningens syfte

Under den här perioden kommer undervisningen ge dig möjlighet att:

 

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • utveckla förmågan att bedöma dina resultat och ställa egna och andras bedömning i relation till dina egna arbetsprestationer och förutsättningar

 

Undervisningens innehåll

  1. Vi tittar på några kortfilmer tillsammans och arbetar med vokabulär och frågor som knyter an till filmen. Vi skriver korta sammanfattningar av det vi sett.
  2. Vi läser några textutdrag och ser sedan filmatiseringen av dessa utdrag.
  3. Vi ser en långfilm tillsammans och använder några frågeställningar som stöd för att komma ihåg var och när handlingen utspelas, vilka karaktärerna är och vad som händer i filmen.
  4. Vi läser filmrecensioner och går igenom vad som utmärker en filmrecension när det gäller både språk, innehåll och organisation. Vi tar sedan hjälp av en mall för filmrecension och skriver en recension av långfilmen vi sett tillsammans. När vi skriver arbetar vi med användbara ord och uttryck som hjälper oss att recensera filmen i både tal och skrift.
  5. Vi tittar även på program där olika personer recenserar film och diskuterar hur språket anpassas för att passa programmets syfte, mottagare och sammanhang.
  6. Vi tittar på elevexempel (både skriftliga och muntliga exempel) och använder dessa för att diskutera vad som utgör kvalitet.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
A movie/film review
Movie/Film discussion
My best three movies/films

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback