Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4

Teknik i vardagen

Ankarskolan, Varberg · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Vi kommer att arbeta med: Vad är teknik? Varför behöver vi teknik? Se historisk hur vi har använt teknik och hur den har utvecklats. Följa teknikens arbetssätt och för en konstruktion. Tekniskt system, vatten, hur det har förändrats över tid.

Vi kommer att arbeta med:

 • Vad är teknik?
 • Varför behöver vi teknik?
 • Se historisk hur vi har använt teknik och hur den har utvecklats.
 • Följa teknikens arbetssätt och göra en konstruktion. 
 • Tekniskt system, vatten, avlopp, vattentorn och reningsverk. Även hur det har förändrats över tid

 

När vi har tränat klart ska du kunna:

 • ge exempel på teknik i din vardag och kunna förklara vilket behov det uppfyller.
 • förklara varför vi har teknik, vad som driver teknikutvecklingen framåt.
 • berätta något om teknikens utveckling.
 • följa teknikens arbetsgång och konstruera något som är vackert och faller långsamt.
  • pröva  och ompröva en idé
  • utforma en modell
  • dokumentera med en skiss

 

 


Läroplanskopplingar

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback