Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Läsning "världskrigslitteratur"

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Här ser du veckoplaneringen för läsning, boksamtal och läsloggar. Läsläxornas omfattning bestäms i respektive grupp. Läsloggar och boksamtal sker vanligtvis på 60-minuterspasset varje vecka men håll utkik i läxpadleten, några undantag kommer behöva göras pga utvecklingssamtal och vinteridrottsdag.

 • v 3

 • grupperna lånar bok

 • fördelning av roller

 • grupperna bestämmer hur mycket som ska läsas varje vecka, vad som gäller i gruppen, m.m.

 • V 4: Boksamtal 1, läslogg: person och miljö 

 • v 5: Boksamtal 2, läslogg: händelse/citat

 • v 6: Boksamtal 3, läslogg: budskap/tema 

 • v 7: Boksamtal 4, arbete med nyckelscener. Förbereda muntlig presentation

 • v 8 :   Boksamtal 5. Förbereda muntlig presentation

 • v 10 : Muntlig presentation i tvärgrupp

 • v 11:  Muntlig presentation i tvärgrupp

 

Samtalsgruppens roller och dess uppgifter:

Samtalsledaren

- Förbereder diskussionsfrågor till mötet.

- Leder mötet, fördelar ordet och ansvarar för att alla får samma utrymme.

Persongranskaren

- Iakttar en eller flera personer i texten.

- Berättar för gruppen om personen/personernas utveckling under det lästa avsnittet.

Miljögranskaren

- Iakttar miljön där det lästa avsnittet utspelar sig.

 

- Beskriver miljön utförligt för gruppen (hur ser det ut? Ljud? Lukter?)

Detaljletaren

- Tar reda på sådant som nämns i texten, t.ex. musik, böcker, platser eller annat.

- Faktagranskar uppgifterna och berättar för gruppen.

Sammanfattaren

- Sammanfattar det lästa avsnittet och väljer ut några viktiga scener.

- Berättar för gruppen om scenerna och motiverar valet.

Ordletaren

- Letar upp ovanliga, svåra eller viktiga ord i texten.

 

- Förklarar orden för gruppen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Svenska
Uppgifter
Muntlig bedömningsuppgift Världskrigslitteratur
Skriftlig bedömningsuppgift världskrigsläsning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback