Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5

Teknik- bygg och konstruktion

Drottningdals skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 januari 2019

Teknik - Bygga stabilt och hållbart Du kommer att få lära dig om hur man bygger stabilt och hållbart, hur man följer en ritning samt om byggteknikens utveckling.

   Syfte

    Undervisningen i ämnet teknik ska utveckla elevens förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

   Arbetsformer och arbetssätt

     Vi kommer att arbeta tillsammans, i mindre grupper och i par med olika uppgifter.

     Vi kommer att arbeta med några olika konstruktionsuppgifter.

   Konkretiserade mål:

 • försöka få dina konstruktioner att bli stabila och hållfasta
 • fundera över varför en del konstruktioner är stabilare än andra
 • välja lämplig material när du bygger.
 • göra skisser
 • dokumentera
 • presentera

  Bedömning:

       Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • tillsammans med andra och enskilt planera och konstruera
 • dra paralleller till konstruktioner i din vardag, hur är de byggda för att vara hållbara
 • bygga för att få bästa möjliga hållfasthet
 • göra dokumentationer av ditt arbete med skisser
 • du vet vad de ämnesspecifika orden som används betyder.

Under lektionstid visar du vad du kan genom att utföra de uppgifter som du får.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter