Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 2

Luftens egenskaper!

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 11 september 2023

I tema Luft kommer du att få lära dig om luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras..

Tidsperiod

 •  Vecka 5-15

Förmågor

De förmågor som du kommer få möjlighet att utveckla är:

 • att formulera dig och kommunicera i tal och skrift genom att återberätta och skriva texter.
 • att använda biologins begrepp och modeller

Övergripande mål och riktlinjer

Planeringen utgår från miljöperspektivet som ger grund för dig att utveckla en förståelse för att ta ansvar för naturen och den miljö de själva kan påverka.

Du får möjlighet att utveckla följande förmågor:

 • analysförmåga genom att i samtal beskriva orsaker till händelser med luft.   
 • kommunikativa förmåga genom att samtala, ställa frågor om och diskusstutera om luftens egenskaper.
 • begreppsliga förmåga genom att lära och använda nya begrepp som hör till luft och dess egenskaper.
 • processförmåga genom att samtala om trovärdighet och bevis för luftens egenskaper.
 • metakognitiva förmåga genom att ge omdöme på ditt och andras arbete om luft och dess egenskaper. 

Du kommer att få möjlighet att (elevmedverkan):

 • välja mellan lektionsinnehåll/fördjupningsområde.
 • välja mellan arbetssätt.
 • synliggöra dina kunskaper och önskningar om temainnehåll.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Moment 1: I moment 1 kommer du få lära dig om vad  luft är och om det är något.

 Moment 2: I moment 2 kommer du att lära dig om hur luft är.

 

Moment 3: I moment 3 kommer du få lära dig om luft väger något.

 

Moment 4: I moment 4 kommer du få lära dig om att luften är livsviktig.  

 

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du kan visa vad du lärt dig i:

 • bilder du skapat.
 • texter som du skriver.
 • under gemensamma genomgångar.
 • aktiviteter och lekar.
 • samtal med kamrater och läraren.
 • spel, Kahoot.

     Formativ

 • Kamratbedömning.
 • Självbedömning, matriser i Unikum.
 • Checklista vid skrivande och bearbetning av text.
 • Lekar eller andra aktiviteter.

     Summativ

 • Bilder.
 • Texter.
 • Kahoot.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

För att lära oss om jorden och livets uppkomst och utveckling kommer vi att:

 • läsa texter, tillsammans och enskilt.
 • experiment
 • samtala om saker vi läst, sett eller fått berättat för oss.
 • film
 • skriva.
 • rita/måla.

Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Luftens egenskaper åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback