Skolbanken Logo
Skolbanken

Demokratiskt val

Tallbacken förskola, Flen · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Barnen på Skalbaggen deltar i olika demokratiska val.

Mål: Syftet är att barnen ska bli delaktiga och få inflytande i verksamheten. Vi vill även att barnen ska få en förståelse för vad ett demokratiskt val innebär.

Genomförande: Vi kommer att ha demokratiskt val, olika val som rör barnen och deras verksamhet här på förskolan. Till exempel inköp av nytt material till avdelningen, vilken bok som ska läsas, aktiviteter mm. Vi samtalar om vad ett demokratiskt val innebär och använder oss av begrepp såsom rösta, demokrati, inflytande, delaktighet och majoritet.

Dokumentation: Vi kommer att synliggöra de demokratiska valen för barnen genom exempelvis lappar, kulor och handuppräckning, vi kommer även att dokumentera processen genom foto. Detta för att det ska bli tydligt för barnen. 


Läroplanskopplingar

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback