Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT01a

Momentplanering Algebra och geometri

Sturegymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

momentet tar upp uttryck, ekvationer och formler algebraiska och geometriska begrepp algoritmer och beräkningsmodeller inom ekvationslösning och formelanvändning.

Innehåll:

Planeringen innefattar momenten algebra (ekvationer) och geometri

Att kunna:

skriva och förenkla uttryck

ställa upp, beräkna och lösa ekvationer

förstå, använda och nyttja matematiska formler för att lösa matematiska problemuppgifter.

skapa egna matematisk modeller

enhetsomvandling

Central innehåll:

 

Taluppfattning, aritmetik och algebra

 • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
 • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer, såväl med som utan digitala verktyg.

Geometri

 • Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsystem.
 • Metoder för mätning och beräkning av storheter som är centrala för karaktärsämnena.
 • Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är centrala för karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt.

Samband och förändring

 • Begreppen förändringsfaktor
 • Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och konstruktioner.

Sannolikhet och statistik

 • Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
 • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

 

Planering:

V:

Avsnitt:

Innehåll:

Sid:

Uppgifter

5

Kap 6/7

Värdet av ett uttryck

Förenkla uttryck

Omkrets och area

142-143

144-147

173-177

6001,6002,6004,6007

6011,6014,6015,6017,6022,6024, 6026, 6029

7001,7002, 7005, 7007, 7010,7014, 7016

 

 

Längdenheter (läxa)

178-179

Se ovan.

 

 

Ekvationer/mer om ekvation

Mer om area och omkrets

148-155

181-183

6031,6034,6035,6036,6037,6040,6044,6045, 6047

7034,7036,7038,7039

6

 

Se ovan

 

 

 

 

Ekvationer/ x i bägge led

Vinklar (vinkelsumma)

156-160

194-197

6049,6051,6055,6056,6060,6063,6065,6069,6071

7067 - 7074

 

 

Se ovan

 

 

7

 

Algebra, problemlösning

Proportionalitet/förhållande

160-165

 

213-217

6076,6080,6082,6085,6087,6089,6090,6092,6095, 6097, 6099, 6100, 6104

7137, 7140, 7142, 7143, 7147,7148,7149,7151,

 

 

Se ovan

 

 

 

 

Test (12/2 och 15/2)

Vad händer v. 9

 

 

8

 

Sportlov!!!

 

 

9

 

Sammanslagning av grupperna lektion tillsammans onsdagen.

 

Temalektion ”plankton”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

X2

Blndade uppgifter

166-167

 

 

 

Test och rep

 

 

 

 

Rep

 

 

11

 

Prov

 

 

 

 

Provåterlämning

 

 

Repetera minst tre gånger/veckan hemma

Om du inte hinner färdigt på lektionen så är det ditt ansvar att göra klart efter lektionerna.

Se till att inte gå från lektionen undrande, fråga alltid om det är något ni inte förstår.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
bedömningsmatris algebra och geometri
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback