Skolbanken Logo
Skolbanken

Det här är JAG!

Västra Berga skolas anpassade grundskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 januari 2019

Vem är jag? Hur ser jag ut? Vad tycker jag om? Vad är jag bra på?

Ditt självporträtt kan säga mycket om dig.

Vem är jag - vad kan jag- vad vill jag- hur mår jag- vad vill jag

Du kommer att få göra flera olika självporträtt både på bilden som på textil och -träslöjden.

I klassrummet kommer du att få skriva om dig själv och vad du är intresserad av. 

Du ska få lära dig om  din kropp och din hälsa.

 

 

Här skriver du en inledande kort text kring vad arbetsområdet ska handla om så eleven förstår, gärna på ett "lockande och inspirerande sätt" ! ex: "Under kommande period kommer vi att.... ...Du kommer att få utveckla ....(kunskaper, färdigheter och förmågor)..."

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att

- Skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material.

- Känna igen olika delar på människokroppen och deras funktion.

- Se samband mellan livsstil och hälsa.

- Självkännedom och självkänsla

- Jämföra och reflektera över bilder.

- Följa ett recept i "Matgladsappen"

Undervisningens innehåll

Vad?

Du ska få arbeta med att presentera dig själv  med bilder, collage, skriftligt och muntligt.

Laga din egen mat tillsammans med dina kamrater.

 

Hur?

 

Här beskriver du HUR ni kommer att arbeta.

Tänk på att även ev. utgå från kap 1 och 2 i Lgr 11.

Kunskapskrav (för år 6 och 9)

Här kopplar du ev. de kunskapskrav som du vill tydliggöra har koppling till arbetsområdet.

Denna del kan du ev. radera och istället tydliggöra detta genom hänvisning till bedömningsmatris och betygstabell för ämnet.

Detta kommer bedömas

Eleven kan medverka i att tillaga enkla måltider och genom föra andra uppgifter som hör samman med måltiden.

Förstå vikten av att ta hand om din kropp och hälsa.

 


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,

jämföra och reflektera över bilder,

planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,

jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,

formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

skriva texter för olika syften och mottagare,

Presentation och utvärdering av eget bildskapande.

Några verktyg och tekniker för bildframställning.

Presentationer och utvärderingar av eget bildskapande

Material, verktyg och tekniker. Hur dessa kan användas för bestämda syften i två- och tredimensionella bilder.

Samband mellan mat och hälsa.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.

Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.

Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.

Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.

Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Ej namngiven
redovisning av "Det här är jag"

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback