Skolbanken Logo
Skolbanken

Flygel - LIG Lönematris inom Kommunal 18/19

Flygelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Matrisen fylls i av både chef och medarbetare innan lönesamtalet. Om det saknas bedömningsunderlag för någon konkretisering eller att det inte ingår i medarbetarens arbetsuppgifter lämnas raden tom. Om det bedöms att medarbetaren inte når upp till det grundläggande kravet fyller man i utvecklingsbehov och det bör kompletteras med en handlingsplan.

Definition av värdeord

Utökad kompetens

Kan innebära:

  • fortbildning som visar att man breddat sin kompetens och omsätter den i praktiken.
  • exceptionell yrkesskicklighet vad gäller undervisning, anpassningar, kontakt med barn/elev och vårdnadshavare.

Kvalificerad kompetens

Innebär:

  • att man uppfyller kriterier för utökad kompetens samt aktivt sprider det på enheten.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Lönematris Kommunals avtal 2018/2019
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback