Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

9

Konsumentekonomi & Hållbar utveckling År 9 - HKK

Smedingeskolan Norr, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Under terminen kommer eleverna att arbeta med konsumentekonomi där vi går igenom vilka rättigheter och skyldigheter som varje konsument har att förhålla sig till. Vi kommer även att arbeta med hållbar utveckling och frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Eleverna kommer även att planera och tillaga måltider.


Läroplanskopplingar

Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.

Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.

Konsumenters rättigheter och skyldigheter.

Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback