Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

8

Produktion, handel och transport

Örbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Hur kommer det sig att det mesta av våra kläder är tillverkade på andra sidan jordklotet? Detta och mycket annat kommer vi att undersöka under vårt kommande arbete.

Planering i geografi 

Kartor 

& 

Produktion, handel och transport 

 

Under de första veckorna av terminen kommer vi att arbeta med geografi på lite olika sätt. Vi inleder med kartkunskap för att sedan övergå till mer teoretisk kunskap om förändrade handelsmönster, produktionsvillkor och miljömässiga konsekvenser av det. 

 

Arbetet: 

  • Kartor med kartförhör x2.  

  • Varifrån kommer våra kläder? Film och diskussion 

  • Genomgångar och enskilt arbete med uppgifter som avslutas med ett prov den 18/2 

 

Tid: 

Allt som allt arbetar vi vecka 4-8 med detta område

 

 

 

SO - Geografi

Måndag lektion 

Onsdag

Fredag

 

 

 

 

V4

Arbeta med kartor

 

 

Arbeta med kartor

 

 

Prov

 

 

V.5

Var tillverkas våra kläder?

 

     

Film: Sweatshop + uppgifter

 

 

Läxförhör kartor del 1 

 

 

Läxa till fredag: titta klart på alla delar av Sweatshop samt besvara frågorna

Film: spårbart genomgång

s 133-137 i häftet

 

Eget arbete med uppgift 1a och b, 3 a-c samt 8ac

 

 

 

s 133-137 i häftet

 

Eget arbete med uppgift 1a och b, 3 a-c samt 8ac

 

Uppgifterna blir läxa till onsdag om man ej hunnit besvara dem

 

 

 

 

V.6

Repetition av kapitel 1

 

Genomgångs film s 140-146 i häftet.

 

Arbeta med uppgift 4 och 5

 

Jämförelse (uppgift 11) Nigeria-Indien-Brasilien-Sverige

Läxinlämning och genomgång av instuderingsfrågor

 

Arbeta med uppgift 4 och 5

 

Jämförelse (uppgift 11) Nigeria-Indien-Brasilien-Sverige

 

Kartor

Genomgång av uppgifterna 4, 5 och 11

 

 kartor

V.7

Genomgångsfilm

Sid 151-156  i häftet

 

Arbeta med uppgift 6, 7, 8 och 10

Arbeta med uppgift 8 och 10

 

Plugga inför prov och gör klart

Plugga på och gör klart, gå igenom oklarheter.

V.8

PROV

 

 Läxförhör kartor del 2

 

 

         
         
         
         
         
     

 

 

 

Läxor:  

Ta hem och arbeta med uppgifterna om du är borta/sjuk eller inte får arbetet gjort på lektionerna av någon anledning, så att du inte halkar efter. 

Material: 

Vi kommer att arbeta med ett häfte som delas ut till var och en. Vi kommer att gå igenom häftet och ha ett avslutande prov på viktiga delar av innehållet. 

 

Examinationer: 

Kartförhör 28/1 (Europas länder del 1) 

Kartförhör 15/2 (Europas länder del 2 + hav och världsdelar)

PROV 11/2 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Produktion, handel och transport
Uppgifter
Viktiga länkar
Genomgångar av Handel och Transport

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback