Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Skridskor

Kilbergsskolan F-6, Bollnäs · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Skridskor utifrån ett rörelseperspektiv i natur och utemiljö åk 4-6

Syfte

Varför åker vi skridskor

Eleven ska utveckla ett allsidigt rörelsemönster och intresse för att vara fysiskt aktiv samt vistas i naturen.

Eleven ska ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin fysiska förmåga.

Elevens ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ge dem förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

 

Konkretiserade mål

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

röra dig allsidigt och få ett intresse för att vara fysiskt aktiv i utemiljö.

samarbeta och visa respekt för dina klasskompisar på isen.

skapa en god kroppsuppfattning och tilltro till din fysiska förmåga

använda ord och begrepp inom skridskor

Vad ska vi göra?

i undervisningen kommer du att få:

leka lekar

teknikövningar

stafetter

olika spel på is

lära dig de olika ämnesorden som t.ex. bås, bandyklubba etc.

 

Jag bedömer din förmåga att:

Delta i lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska grundformer i olika miljöer och hur du varierar och anpassar dig till aktiviteten och utemiljön.

 

Du visar vad du kan genom att:

delta aktivt i teknikträningen.

att du kan åka skridskor och samtidigt använda redskap. boll, klubba etc.

att du kan röra dig på ett sätt som passar aktiviteten.

att du deltar i diskussioner och använder ord och begrepp som vi diskuterat.

att du tänker på att ha rätt utrustning.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Skridskor
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback