Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Material

Väståkra F-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Klassen kommer att dessa veckor arbeta med olika material och vad som händer med material i naturen. Sopor och sopsortering och varför det är viktigt.

No

MaterialPlanering för perioden: v. 3-5

Ämne: No

År: 3

Lärare: Anna Björk

 

 

Centralt innehåll:

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskapen utseende.

 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Kunskapskrav för åk 3:

 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan.

 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper.

 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.Arbetssätt

 • Läsa i no-boken.

 • Se filmer.

 • Samtal i grupp.

 • Reflektera kring olika aktuella frågor både enskilt och i grupp.

 • Skriva texter.

 • Experiment.

 

Jag kommer att bedöma dig genom:

Hur du reflekterar vid samtal.

Att du kan förklara varför sortering är viktigt för miljön.

Att du vet några material och kan sortera dem.

 

Dokumentation

Målade och/eller ritade bilder.

Arbetsmaterial / lösblad

Bygga en stad i användbara material.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback