Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1

Engelska år 1

Stugsunds skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 17 februari 2019

I engelskan utgår vi från serien Pick A Colour från UR Skola som hjälper eleverna att bygga upp ett ordförråd, lära sig enkla fraser och kommunicera med sina klasskamrater.

 

Vad ska jag lära mig?

Du ska lära dig att säga och förstå några:

 • hälsningsfraser
 • familjeord
 • kroppsdelar
 • frukter och grönsaker
 • klädesplagg
 • siffrorna 0-10
 • färger

             

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar att du har nått lärandemålen genom att:

 • delta aktivt i genomgångar.
 • delta aktivt i gemensamma övningar.
 • delta aktivt i lekar, sånger och ramsor.
 • delta i samtal i mindre grupper och par.
 • svara på enkla frågor.
 • peka på rätt färg, föremål, djur, klädesplagg eller annat när du hör det på engelska.
 • följa enkla uppmaningar, exempelvis sit down.

     

Hur kan vi arbeta för att komma dit? Innehåll (Planering)

 • Titta på programserien Pick a colour.
 • Använda enkla ord och fraser i dialog med varandra.
 • Öva ord med  hjälp av bilder och saker.
 • Sjunga sånger och lära oss enkla ramsor.
 • Lyssna på det engelska språket, via lärare, musik och film.
 • Leka lekar och spela spel.

Innehåll 

 • Avsnitt 1: My name
 • Avsnitt 2: Family
 • Avsnitt 3: Body
 • Avsnitt 4: Food
 • Avsnitt 5: Clothes
 • Avsnitt 6: What I like
 • Avsnitt 7: Animals
 • Avsnitt 8: School
 • Avsnitt 9: Move around
 • Avsnitt 10: The week

Flea and Bug!


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback