Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Fåglar i staden på vintern

Nanny Palmkvist skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Vilka fåglar flyttar och vilka fåglar stannar? Välj en fågel att bli expert på. Hur ser den ut? Vad heter den? Vad tycker den om att äta? Hur bor den? Frågor som vi ska hitta svaren på tillsammans. Du ska få rita, pyssla, skriva och berätta för dina kompisar om din fågel.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

  1. veta vilka fåglar som kommer och/eller stannar kvar i staden under vintern
  2. känna till några fågelläten som de fåglar som eleverna arbetar med.
  3. känna till grundläggare kunskaper om de aktuella fåglarna.

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA..

  1. Kunskaperna hämtas genom muntliga genomgångar, faktaböcker och olika medier för att eleverna skall få höra hur fåglarna låter.

  2. Eleverna skall tränas att dels höra olika fågelläten samt att känna till baskunskaper om de aktuella fåglarna


Läroplanskopplingar

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback